Politika kvalitete i zaštite okoliša

Politika kvalitete
Politika kvalitete Integriranog sustava upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane predstavlja osnovu poslovanja i unapređenja Društva “VITA-LIFE” d.o.o.Visoko. Visoka razina sustava kvalitete temelj je uspješnog poslovanja i razvoja te garancija zadovoljstva našeg kupca, vlasnika, poslovnog partnera, radnika te šire društvene zajednice.
Provođenjem zahtjeva svih usvojenih standarda ISO 9001:2008; HACCP, HALAL uspostavljamo sustav kontrole temeljen na analizi rizika i mjere koje osiguravaju kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod te uspješno poslovanje.

Zadovoljan kupac
Mjerimo ispunjenje potreba i očekivanja kupca i krajnjeg potrošača razvijajući kvalitetne dugoročne odnose. Povratne informacije analiziramo s ciljem povećanja povjerenja i zadovoljstva istih, te stalnog poboljšanja naših proizvoda i usluga prema kupcu.
Neprekidno poboljšanje
Razvoj tvrtke i napredak na tržištu jedino možemo postići neprekidnim poboljšanjem proizvoda, usluga i poslovanja koje ostvarujemo:
•    preispitivanjem sustava kvalitete
•    ulaganjima u proizvodnu opremu i infrastrukturu
•    stalnom edukacijom i usavršavanjem kadrova
•    timskim radom koji objedinjuje stručna znanja i stvara kolegijalno radno ozračje

Kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod
Za sve proizvode, sirovine, ambalažu i repromaterijal su propisani zahtjevi sukladni zakonskim propisima Federacije BiH i svih zemalja u kojima poslujemo, što je potvrđeno proizvođačkim specifikacijama. Ispravan proizvod osiguravamo:
•    provođenjem zahtjeva usvojenih standarda ISO 9001:2008,  HACCP/HALAL
•    tačno propisanim aktivnostima u svim fazama procesa
•    uspostavom kontrolnih mjera na cijelom putu proizvoda, od sirovine do kupca
•    poslovanjem sa odobrenim dobavljačima
•    održavanjem visoke razine higijene radne okoline, osoblja i opreme
•    insistiranjem na osobnoj odgovornosti pojedinca

Sigurnost
Sigurnost svakog djelatnika i opreme, a iznad svega sigurnost cijele društvene zajednice, je stalna briga odgovornih, ali i svih djelatnika. Prepoznaju se moguće incidentne situacije te se preventivno, vježbama i edukacijama, djeluje na njihovom sprečavanju.

Zaštita okoliša
U proizvodnji i realizaciji proizvoda koriste se ekološki prihvatljivi materijali i postupci. Trajna pažnja usmjerava se na racionalnu upotrebu energije i drugih prirodnih resursa. Razvijanjem ekološke svijesti obrazovanjem i aktivnim uključivanjem zaposlenih te suradnjom s lokalnom zajednicom i svim zainteresiranim stranama Društva “VITA-LIFE” d.o.o. Visoko doprinosi očuvanju okoline.

Politikom kvalitete Uprava Društva “VITA-LIFE” d.o.o.Visoko želi istaknuti svoju opredijeljenost za ispunjenje zahtjeva kupca i proizvodnju kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda, a provođenje i unapređenje danih odredbi stalna su obveza svih