Sponzorstva

Vita-Life sponzorira obrazovne institucije,kulturna, sportska i druga udruženja u cilju podrške njihovih aktivnosti kroz afirmaciju kulture, sporta te razvijanja sportskog i takmičarskog duha mladih.